Ulecz duszę

Najbardziej zaawansowana technicznie forma rolnictwa, zaprojektowana, aby rozwiązać nasze przyszłe wyzwania związane z żywnością i klimatem? A może najstarszy, mądry i ponadczasowy sposób rozwoju? Regeneracyjne rolnictwo ekologiczne to jedno i drugie.

W jego sercu znajduje się idea – nie ideologia czy przekonanie polityczne, ale uniwersalna prawda świata przyrody: wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. Nasiona, rośliny, gleba, zwierzę na ziemi i niebo w górze, osoba, która hoduje jedzenie i osoba, która je spożywa – jeden system łączący i pojedynczy kawałek nie mogą być traktowane jako oddzielne, nie mogą być źle traktowane, bez wpływu na innych.

Rolnictwo przemysłowe cierpi na chorobę, która postrzega ten cudownie złożony system jako liniową linię produkcyjną. W rolnictwie przemysłowym chodzi o „maksymalizację plonów” przy jednoczesnym ignorowaniu konsekwencji — dla naszej gleby, zdrowia, dobrostanu pracowników, zwierząt, atmosfery i planety. Dla rolnictwa przemysłowego gleba to tylko brud, martwy środek do przeorywania i nasiąkania nawozami i truciznami. Ale gleba żyje! Pojedyncza łyżka stołowa zawiera więcej żywych organizmów niż ludzi na naszej planecie. Chorować glebę to chorować siebie i naszą planetę.

Zdrowie gleby jest jedną z trzech zasad regeneracyjnego rolnictwa ekologicznego, które kieruje naszym sposobem uprawy: brak chemicznych trucizn, różnorodny i inteligentny płodozmian w celu zminimalizowania presji szkodników i chwastów, uprawa konserwująca oraz stosowanie budujących płodność roślin okrywowych w celu ochrony i pielęgnuj życie w glebie.

Dobrostan zwierząt jest drugą zasadą regeneracyjnego rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo zwierząt przemysłowych jest jednym z najokrutniejszych, najbardziej destrukcyjnych ludzkich zachowań na świecie, prowadzącym do katastrofalnych skutków dla środowiska oraz życia żywych, czujących i świadomych stworzeń. CAFO — model skoncentrowanego żywienia zwierząt zamkniętych — są okrutne nie tylko dla zwierząt, ale także dla ziemi, atmosfery i naszych dusz. Regeneracyjne rolnictwo ekologiczne kieruje tym, jak traktujemy zwierzęta: jako czujące istoty zasługujące na naszą troskę i szacunek. Starannie zarządzane pastwiska dla przeżuwaczy mogą być kluczową praktyką w budowaniu zdrowia gleby.

Dr. Bronner's Polska

O nas - Kontakt - Blog - Sklep