Budowanie sprawiedliwych łańcuchów dostaw

Fundusze z certyfikatu Sprawiedliwego Handlu poprawiają życie społeczności

Kiedy zaczęliśmy kupować surowce od rolników i produkować oleje, zdaliśmy sobie sprawę, że prawdziwa siła Sprawiedliwego Handlu tkwi w gospodarczym i społecznym rozwoju gospodarstw i społeczności. Do tej pory nasze projekty łącznie zainwestowały ponad 2,5 miliona dolarów w fundusze sprawiedliwego handlu, przynosząc korzyści bezpośrednio i pośrednio ponad 20 000 osób. Jak to działa: Producenci produktów sprawiedliwego handlu obciążają swoich klientów (nabywców Dr. Bronnera i osób trzecich) 10% premią od kosztów surowców (takich jak zebrane orzechy kokosowe) i robocizny. Premia trafia do funduszu Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez komitet rolników, robotników rolnych, robotników fabrycznych, zarządców i (w mniejszości) kierownictwo firmy. Komitety spotykają się, aby ocenić postępy w istniejących projektach, dokonać przeglądu budżetów i wybrać nowe propozycje projektów przedłożone przez członków komitetu i społeczność.

Początkowo nasze siostrzane firmy sprawiedliwego handlu inwestowały znaczną część swoich składek w kompostownie i inne programy ulepszania gospodarstw, ale wraz ze wzrostem rocznych wpływów (projekty generują obecnie ponad 350 000 USD premii sprawiedliwego handlu) komitety zaczęły zajmować się większą liczbą obszarów potrzeb: sprzęt i wyposażenie medyczne, studnie z wodą pitną, toalety, moskitiery zapobiegające rozprzestrzenianiu się malarii, edukację, remonty domów dla pracowników, przyłącza elektryczne, mosty i inną infrastrukturę oraz odnowę środowiska.

Zdając sobie sprawę z ogromnego wpływu projektów Sprawiedliwego Handlu, dr Bronner we współpracy ze stronami trzecimi zdecydował się sfinansować szereg projektów wykraczających poza te opłacane z premii Sprawiedliwego Handlu. W sumie zebraliśmy i zainwestowaliśmy ponad 220 000 USD, oferując społecznościom i gospodarstwom rolnym jeszcze więcej możliwości projektowania i wdrażania zmian.

Zasady, które kierują naszymi praktykami sprawiedliwego handlu

Uczciwe ceny: Płać rolnikom uczciwe i stabilne ceny, które pokrywają koszty produkcji i gwarantują zysk, chroniąc rolników przed niestabilnymi rynkami światowymi.

Dobre Praktyki Pracy: Bezpieczne warunki pracy, płace wystarczające na utrzymanie i świadczenia socjalne w naszych zakładach produkcyjnych, traktowanie z szacunkiem i możliwości rozwoju osobistego, równość płci, zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci.

Szkolenie: naucz rolników praktyk ekologicznych, metod kompostowania, zwiększania plonów i zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

Fundusz Sprawiedliwego Handlu: Zapłać 10% premii, aby sfinansować projekty rozwoju społeczności, wybrane i zarządzane przez komitety ds. Sprawiedliwego handlu złożone z członków społeczności i przedstawicieli firm.

Zrównoważony rozwój środowiskowy: Wdrażanie różnorodności upraw, rolnictwa ekologicznego (bez środków syntetycznych i pestycydów) oraz innych środków żyzności gleby (stosowanie ściółki, kompostu) w celu uzyskania zdrowej, produktywnej gleby.

Dr. Bronner's Polska

O nas - Kontakt - Blog - Sklep